renée coralie van beek

Zoon in Europa

Zoon in Europa class=

Zoon in Europa vertelt het verhaal van een jonge Afghaanse vluchteling die in Nederland een tijdelijke verblijfsstatus krijgt en psychische in de knoop raakt door zijn opgelegde integratietraject. Hoe werd de overheid zijn vijand? Zal het lukken om na vijf jaar zijn “tijdelijke status” in te ruilen voor een Nederlands paspoort?

In deze nieuwe voorstelling brei ik verder op dezelfde thematiek als in Hosseini, namelijk het dagelijks leven met een Afghaanse vluchteling als partner. Daar waar in Hosseini alles nieuw voor mij was en het mij overkwam, ben ik nu vijf jaar verder. Vijf jaar wijzer? Althans gewend geraakt aan hoe er in onze samenleving door de overheid met niet witte vluchtelingen wordt omgegaan. In deze nieuwe voorstelling ben ik minder verbaasd, minder verdrietig en is er ruimte om te reflecteren met humor. Aan de hand van autobiografische gebeurtenissen; mooie momenten, anekdotes, absurde verhalen, bijzondere situaties en rechtszaken rondom de integratieplicht van mijn vriend Ayoub wil ik het publiek ontroeren.

Momenteel zijn we met Stichting Nieuwe Makers de aanvraag aan het afronden. Ook staan de eerste voorstellingen gepland voor in het voorjaar van 2023. Voor dit project zullen we samenwerken met bijzondere Afghaanse kunstenaars. Meer informatie en de speellijst volgen snel!